Regulamin

Warunki i regulamin rezerwacji w Gdańsk Transfer.

Vadis Dariusz Suski
ul. Bzowa 5/77, 80-376 Gdańsk
NIP: 583-130-52-59
Nr tel: +48 533-533-033
E-mail: info@gdansktransfer.com; biuro@przewozygrupowe.pl

Dokonana przez Państwa rezerwacja jest jednoznaczna z zapoznaniem się i z akceptacją regulaminu, którego treść znajduje się poniżej.
Dokonanie rezerwacji i potwierdzenie jej przez Gdańsk Transfer jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług przewozu osób.

Istnieją trzy sposoby rezerwacji:
– poprzez formularz zgłoszeniowy,
– poprzez e-mail
– telefonicznie

Dokonanie rezerwacji może nastąpić nie później niż na godzinę przed planowaną podróżą i musi być potwierdzone przez biuro. Jest to niezbędny warunek do realizacji zamówienia.
Godzina odjazdu z miejsca zakwaterowania jest ustalana indywidualnie z każdym klientem. Wyjazd na lotnisko odbywa się dwie godziny przed planowanym odlotem.

Każdemu pasażerowi przysługuje prawo do przewozu bagażu zasadniczego i bagażu podręcznego. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość przewozu większej ilości bagażu pod warunkiem że przewoźnik wyrazi na to zgodę a bagaż nie stanowi zagrożenia dla pozostałych pasażerów oraz nie spowoduje uszkodzenia w pojeździe.

Dzieci do 12 roku życia mogą korzystać z transportu tylko pod opieką osób dorosłych.
Osoby od 13 do 18 lat mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania pisemnego upoważnienia wystawionego przez rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

Najmłodsi pasażerowie muszą być przewożeni w fotelikach odpowiednio przystosowanych do ich wagi i wzrostu, dlatego też istnieje możliwość korzystania z własnych fotelików lub wypożyczenie od firmy po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby – jest to usługa bezpłatna.

Pasażer zaraz po wylądowaniu i opuszczeniu kontroli celnej ma obowiązek bezzwłocznie stawić się w hali przylotów I skontaktować się z kierowcą, który oczekuje na niego na lotnisku z imienną kartką. W przypadku opóźnienia wynikającego ze zdarzeń losowych, klient zobowiązany jest poinformować biuro o zaistniałym zdarzeniu. W przeciwnym razie kierowca oczekujący na lotnisku po 40 minutach od wylądowania samolotu kończy zlecenie i opuszcza lotnisko.

W przypadku jakichkolwiek problemów, pasażer zobowiązany jest do kontaktu z biurem obsługi, które jest czynne 24 h pod nr tel. +48 533 533 033.
W przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony klienta, ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane.

Na czas przyjazdu pasażerowie pojazdów są ubezpieczeni przez przewoźnika w zakresie nieszczęśliwych wypadków. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe poza pojazdem oraz za bagaż.

Gdańsk Transfer nie odpowiada za szkody oraz opóźnienia wynikające z błędnych lub niepełnych informacji o wylocie lub przylocie, zakłóceń w ruchu drogowym, kontroli drogowej oraz złych warunków atmosferycznych.

Po zaksięgowaniu wpłaty rezerwujący otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji, której można dokonać nie później niż do 2 h przed planowanym transferem. Późniejsze rezerwację wymagają akceptacji telefonicznej.

Sposoby dokonywania płatności:
– przelewem bankowym
– przez serwis PayPal,
– kartą lub gotówką płatne u kierowcy.

Płatność dla firmy jest możliwa po wykonaniu usługi.
W przypadku płatności przelewem bankowym, należy przesłać potwierdzenie nie później niż jeden dzień roboczy przed planowaną realizacją.
Płatność poprzez serwis PayPal jest możliwa przy rezerwacji internetowej.
Wszystkie rezerwacje powinny być potwierdzone telefonicznie przez przewoźnika.
W przypadku gdy klient dokona płatności przez PayPal bez potwierdzenia rezerwacji a nie będzie możliwości realizacji zarezerwowanego przewozu przewoźnik potrąci opłatę transakcyjną w wysokości 10%.

Klient ma prawo do bez kosztowej rezygnacji z transferu najpóźniej na 1 h przed umówionym terminem transferu.
W przypadku rezygnacji późniejszej niż 1 h przed umówionym terminem klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
Kierowca czeka na klienta do 15 min od uzgodnionej godziny. Jeżeli klient się nie pojawi oznacza to rezygnację z przyjazdu. W tym przypadku klientowi również nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

Każda podana błędna forma dotyczące daty godziny powrotu lub nie powiadomienie o zmianie godzin powrotu skutkuje natychmiastową rezygnację z transferu. W takim przypadku klientowi również nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Ponowne wysłanie samochodu po klienta wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem przewoźnika.

Wszystkie reklamacje muszą być zgłoszone kierowcy w czasie wykonywania kursu lub bezpośrednio po nim. Późniejsze zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

Wszystkie dane osobowe podlegają ochronie przez przewoźnika zgodnie z prawem.
Klientowi przysługuje prawo wyglądu, zmiany i usuwania swoich danych osobowych.